Anna Andersdotter

1638?-1698

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1638 i Hönsinge, Grönby (M).

I kyrkboken för Lemmeströ står Annas dödsnotis:
"Anna Andersdotter, född i Hönsinge i Grön
by Sokn af ärligt öcktef. F. Anders Ing
wars M. Anna Ipd. Uti sitt första 13 åhrs
äcktenskap med Ola Rasmusson i Bierkes
åker aflat 2 Söner, 3 dötr. 1 doter nu död.
Uti sit andra aderton åhrs äcktensk. med
Pär Nilss ibm aflat 1 doter som är nu död.
Uti sin siukd betiänt med [?]Nattvard
döde d 20 martii 60 åhr gl. begrofs d "

Död 20 mar 1698 på Björkesåkra, Lemmeströ (M). Begravd mar 1698 i Lemmeströ (M).

Är du säker på att du vill logga ut?