Jöns Wettersten

-1788

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde

Död 1788.