Erik Andersson

1796-

Levnadsbeskrivning

Född 14 jul 1796.

Åbo i Korsmaden, Södra Kedum (R). Häradsdomare