Martin Efron Sjöberg

1882-

Levnadsbeskrivning

Född 22 maj 1882 i Kristianstads stadsförsamling (L).

Yllefabriksarbetare

Levde 1910 i Härlöv, Norra Åsum (L).