Johan Petersson Nylander

1847-

Levnadsbeskrivning

Född 6 jul 1847 i Almundsryd (G).

Handlare

Noterat i husförhörslängden: "Enligt Kinnevalds H.R.s dom af den 27/6 1874 och Kgl Göta Hofrätts af den 25/8 s.å. dömd för 3dje resan stöld till 4 års straffarbete och derutöfver i 10 år förlust af medborgerligt förtroende. Frigifven den 11/7 1878".

Är du säker på att du vill logga ut?