Anna Andersdotter

1823-1870

Anna Andersdotter
Född 4 maj 1823 på Södra Åby No:22, Södra Åby (M). Död 11 apr 1870 i Malmö Karoli (M).
Gift 23 aug 1844 i Södra Åby (M). Vigdenotisen lyder: "Juli d. 28 lyste 1sta gång för drengen Sven Olsson och dess Syskonbarn piga Anna Andersdotter, begge å No:22 Södra Åby. Han är född d, 13 april 1823 i Simlinge, och hon den 4 maj samma år i Södra Åby. Under dom26 sistlidn jui har kongl Majt nådigast tillåtit bemälta giftermål. Såsom giftoman tillstädes kom i stället fär brudens moder, Enkan Signe Andersdotter, hennes förmyndrae Åboen Ola Jönsson i Simlinge. Vigd. den 23 augusti 1844".Anna och Sven var kusiner. Svens mor Kerstina Andersdotter född 1795 var syster till Signe som var Annas mor. Därför behövdse tillstånd fråm Kungl Majt.

Levnadsbeskrivning

Född 4 maj 1823 på Södra Åby No:22, Södra Åby (M).

Levde från 1844 till 1845 på Södra Åby No:19, Södra Åby (M). Flyttade tillsammans med Sven Olsson 1845 till Simlinge (M).

Från flytten till Malmö skrivs hennes födelsedatum felaktigt 4 juli 1823.

Död 11 apr 1870 i Malmö Karoli (M).

Är du säker på att du vill logga ut?