Per Nilsson

1816-1879

Levnadsbeskrivning

Född 12 maj 1816 i Grönby (M).

Åbo på Äspö No:11 & 15, Äspö (M). Riksdagsman

Per gick aldrig i skola, det var hans mor lärde honom att läsa.

Som riksdagsman för Bondeståndet gick han under namnet "N i Äspö". Han engagerade sig mycket i utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet, och underströk ofta järnvägens betydelse för jordbruket. Han engagerade sig också bland annat i kvinnors rättigheter, han förespåkade att ogift kvinna skulle bli myndig vid 25 års ålder och ville ta bort den gifta mannens målsmanskap över hustrun.

Han var i flera frågor mycket liberal i sitt tänkesätt. Efter tvåkammarriksdagens tillkomst 1867 bildades Ministeriella partiet, dit de som tog avstånd från Lantmannapartiet på högerkanten men inte heller ville sälla sig till Nyliberala partiet på vänsterkanten sökte sig. Han fick ett rykte om sig att vara opålitlig då han under 1867 bevistade sammankomster hos såväl Lantmannapartiet som Ministeriella partiet.

Han var också intresserad historia, geografi och etnologi och hade en stor samling fornsaker. Han gav också ut skrifter inom dessa områden.

Död 3 dec 1879 på Äspö No:11 & 15, Äspö (M).

Är du säker på att du vill logga ut?