Tyre Mårtensdotter

Levnadsbeskrivning

Levde vid tiden för giftet 1780 på Stora Markie No:4, Anderslöv (M).
Är du säker på att du vill logga ut?