Synneva Olavsdotter (Kvåle)

1797-

Levnadsbeskrivning

Född 1797.
Är du säker på att du vill logga ut?