Anna Arnfinnsdotter (Sygnaberde, Norheim)

1849-

Levnadsbeskrivning

Född 1849.
Är du säker på att du vill logga ut?