Anna Sjursdotter (Flatlandsmoen, Sygnaberde)

1828-

Levnadsbeskrivning

Född 1828.
Är du säker på att du vill logga ut?