Sjur Arnfinnson (Sygnaberde, Nyhus)

1852-

Levnadsbeskrivning

Född 1852. Snickare & gårdsarbetare
Är du säker på att du vill logga ut?