Anders Olofsson Båth

(1650..)-1710

Levnadsbeskrivning

Född efter 1650 i Sjörup, Västra Alstad (M).

Rusthållare från 1691 i Fårabäck, Södra Sallerup (M).

Anders omtalas som faderns rättegångsbiträde på 1680-talet vid Skytts häradsrätt.

1709 skrev han sitt testamente: "Undertecknad tillstår härmed att när Gud behagar kalla mig bort i från thenna wärlden, så har jag testamenterat min kära hustru Sissela Nilsdotter föruth af oskifto, nembl. Ett hundrade daler reda penningar, bryggekitteln, kakelugnen, Ett silfverstoop, En silfverskeed, en ko och fyra st. får, som hon förut må uppbära och sedan gå till skifto med de andra mina arfvingar efter lag. Sålunda wara min yttersta vilja betygar jag med mitt egit nampn och ombedit min själesörjar och andra vänner med mig att underskrifva til witterlighet. Fårabech d A:o 1709. Anders Båth".

När skulderna betalats och änkan fått sin giftorätt delades resten så att en fjärdedel gick till halvsyskonen eller deras barn, medan tre fjärdedelar fördelades på de åtta helsyskonen eller deras barn. Eftersom det saknades kontanter i kvarlåtenskapen avstod änkan från de 100 dalerna, mot att hon fick ha kvar rustningsrätten på gården.

Död 1710 i Fårabäck, Södra Sallerup (M).

Fadder till: Malena Persdotter.

Är du säker på att du vill logga ut?