Olof Pedersen Baad

1623?-1688

Olof Pedersen Baad
Född beräknat 1623 i Bodarp (M). Död 11 sep 1688 på Sjörup No:8, Båtagården, Västra Alstad (M).
Rusthållare på Sjörup No:8, Båtagården, Västra Alstad (M).

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1623 i Bodarp (M).

Rusthållare på Sjörup No:8, Båtagården, Västra Alstad (M).

Stamfader för Båth-släktens Sjörup-stam.

Han tjänade i Hököpinge (M) 1639, troligen hos sin släkting Niels Baad. 1640 tjänade han i Naffentorp, hos en annan släkting. 1646 benämns han som "lejegårdsbonde" på Sjörup No:6 och 1654 detsamma på Sjörup No:8. I Decimantboken 1651 återfinns han på Sjörup No:6 "hel gård" samt "fester" det vill säga en fjärdedelsgård. I jordeböcker 1658, 1665 och 1673 kallas han "lensmand". Länsman kan ha flera betydelser, men i Olofs fall innebar detta med största sannolikhet att han var kronofogdens underlydande i Skytts härad. 1662 står han som åbo på ett halvt kronohemman i Sjörup och 1671 är han den största jordägaren i Västra Alstad socken.

Olof var en aktad man i Alstadtrakten och anlitades 1685 tillsammans med nämndemännen Lars Andersson i Ullarp och Hans Olsson i Bostarp samt bonden i Lilla Markie för att rannsaka i ett mål där prästen i Alstad anklagades för att ha tillägnat sig mer mark än som normalt tillhörde prästgården. Han förekommer också i flera andra sammanhang i Skytts härads domböcker och verkar ha varit en stridbar man. Bland annat stämde han alla sina grannar för att de vid salpeterkokning använt en kopparkittel som tillhörde honom utan att betala för det. Olofs besvär ogillades eftersom betalningen hade erlagts till kittelns förre ägare, byåldermannen Anders Persson. Olof hänvisades till att utkräva mellanskillnaden, 1 daler 8 öre, av Anders Perssons änka.

Död 11 sep 1688 på Sjörup No:8, Båtagården, Västra Alstad (M). Begravd 19 sep 1688 i Västra Alstad (M).

Är du säker på att du vill logga ut?