Peder Olofsson Båth

1679-1752

Levnadsbeskrivning

Född 1679 i Sjörup, Västra Alstad (M).

Handelsman i København, Danmark.

Flyttade omkring 1696 till København, Danmark. Stamfader för Båth-släktens Danmarks-gren. 1717 fick han borgarskap i Köpenhamn och blev järnhandlare där. Han intogs samtidigt i "Urte- og isenkræmmer- samt Sukkerbagerlauget". När det 1740 bestämdes att den "svend" som ville upptas i "lauget" måste avlägga Isenkræmmerexamen var det Peder som författade frågorna som skulle besvaras och även de utförliga svaren. Levde 1751 på Amagertorv 51, København, Danmark.

Död 1752 i Sankt Petri, Københavns amt, Danmark. Begravd mellan 11 feb 1752 och 14 feb 1752 i Sankt Petri, Københavns amt, Danmark.

Är du säker på att du vill logga ut?