Anna Gerhardsdotter

-1414

Levnadsbeskrivning

Hon innehade jord i Herrestads härad, Skåne och Stevns härad, Själland.

Levde på Bergsjöholm, Bjäresjö (M). År 1366 köpte Annas make Aage Ingvarsen Baad Berghusaholm, som Bergsjöholm hette tidigare, av änkan Margarete Nielsdatter. Gårdens namn indikerar att den då låg på en holme i en sjö. Efter Aages död övertog Anna Gerhardsdatter Berghusaholm och gifte på 1380-talet om sig med väpnaren Peder Munk, som då uppgav egendomen som sin sätesgård.

Tillsammans med sina syskon sålde hon 1402 alla deras gods i Danmark till drottning Margaretha, och de kunde senare samma år kvittera ut 200 mark som slutlikvid.

Död 29 apr 1414.

Släkten Snakenborgs emblem.
Är du säker på att du vill logga ut?