Peder Munk

Levnadsbeskrivning

Levde på Bergsjöholm, Bjäresjö (M). Han var en av de skånska herremän som slöt separatfred 1381 med den svenske kungen Albert av Mecklenburg, och avvärjde ett svenskt anfall av Skåne.
Är du säker på att du vill logga ut?