Kristen Persson

Levnadsbeskrivning

Decimant på Malaretorp, Lemmeströ (M).

Decimant betyder tiondebetalare. Kristen står omnämnd i Decimantboken från 1651, vilken är en förteckning över alla som betalade tionde, en skatt som i princip åvilade alla jordbruksfastigheter. Den som benämns som decimant är alltså jordbrukare och/eller jordägare.

Är du säker på att du vill logga ut?