Elna Nilsdotter

Levnadsbeskrivning

Inför det planerade giftet med ryttaren och änklingen Petter Hall lystes det första gången 31 jan 1779 i Anderslöv. Vigseln blev dock inställd eftersom Elnas far, nämndemannen Nils Eriksson på Stävesjö, ångrade att han hade lovat bort sin dotter och "sådde osämja" mellan det blivande brudparet. I lysningsboken står vilken dag det lystes första gången, och prästen har redan vid detta tillfälle skrivit rubriken Wigde och lämnat plats för vigseldatum. Senare har prästen, i stället för vigseldatum, klämt in en notering på tre rader om att giftermålet blev inställt, med en liten hänvisning "NB" till en utförligare kommentar längre ner. Därefter fortsätter den ursprungliga lysningsnotisen med att fadern inför lysningen skriftligt lämnat sitt samtycke till giftermålet. Notisen i Anderslövs kyrkobok lyder:

"1779
Dom Septuagesima lystes första gång
för Ryttaren Petter Hall i Grönby och
Pigan Ellna Nilsdotter i Stäfvesiö.
Wigdes NB Detta tillkommande Giftermål blef
sedermera gjenom Maj:ven: Constition Skiljebref
upplöst.
Det hvarken slägt, skyldskap, svågerlag eller
annat hindrar detta giftermålBetyget å fadrens eller giftomandens
Wägnar, förlästes såsom sjuklig och dålig
här frånvarande, har sitt samtycke mm
i min närvaro full? yttrat.
Anders AAS Andersson
Smed i Grönby

NB; Denna Lysning hade allena 2.ne gånger, då fadren
sådden Owilia mellan Contrahenterna uppkom MoT

detta tillkommande Ägtenskap, gjenom Maj:ven:Consti
tion Skiljebref af d. 3:ie Martii 1779 upplöstes."

Fadder till: Jöns Larsson.

Är du säker på att du vill logga ut?