Johanna Maria Hansdotter

1835-1907

Levnadsbeskrivning

Född 20 jul 1835 i Malmö (M).

Benbrottsläkare

Johanna Maria Hansdotters släkt av så kallade benbrottsläkare kan spåras tillbaka till Elna Persdotter som föddes i Södra Sandby år 1675. Förr hade gemene man inte tillgång till läkare men det fanns kloka gummor och gubbar som kunde råda bot, laga ett benbrott eller lägga om ett sår. Det var en livsviktig kunskap som vandrade från generation till generation. Benbrottsläkarnas utövning var olaglig sedan medicinalförordningen år 1688, men ofta sågs deras verksamhet som ett bra komplement till de utbildade läkarna.

Johanna Marias mor Elna Arvidsdotter flyttade så småningom till Malmö. Vid denna tid, 1830-talet, fanns det ännu inget allmänt sjukhus i Malmö. Det fanns bara en stadskirurg, en stadsmedicus samt några militärläkare, veterinärer och barnmorskor. Fördelningen till ömsesidig belåtenhet blev att läkarna behandlade patienternas benbrott och lät sedan Elna sköta eftervården. Elnas praktik blev så välbesökt att familjen på kunde skaffa sig en bättre bostad. Ett rött tvåvåningshus i vinkel med bostad, mottagning samt lägenheter och kamrar till uthyrning uppfördes runt 1850 i hörnet av Altonagatan och Stora Nygatan. Här hade Johanna Maria och hennes mor sin praktik.

När Malmö fick en ny energisk stadsläkare och sitt första allmänna sjukhus förändrades situationen och Elna anmäldes för kvacksalveri. Hon fälldes i tingsrätten, men friades i brist på bevis i hovrätten. Över femtusen namnunderskrifter samlades in till hennes stöd. Elna fortsatte med sin verksamhet fram till sin död 1891 och då stod Johanna Maria redo att ta över verksamheten.

Johanna Maria hade blivit änka redan 1866, och året efter förlorade hon tre av sina barn, endast äldsta dottern Hedda överlevde. Johanna Maria fick försörja sig som assistent till sin mor, och kom därmed att leva i skuggan av henne. Men, på något sätt skaffade hon en kunglig fullmakt eller tog möjligen en fältskärsexamen. Enligt en av kyrkoherden Hagbard Isbergs nedtecknade berättelser från det gamla Malmö skulle Johanna Maria under en utbildningsvistelse i Stockholm ha blivit ombedd att hjälpa en man med en benskada. När patienten tillfrisknade ska mannen, som visade sig vara ingen mindre än Karl XV, ha uppmanat henne att sluta sina studier. Hon ska ha rest hem med ett certifikat med stort sigill, undertecknat av kungen själv. Men det är också fullt möjligt att hon erlagt fältskärsexamen, även om någon sådan uppgift saknas. Klart är emellertid att den sjätte och sista benbrottsläkaren i släkten kunde driva sin verksamhet utan att väcka de utbildade läkarnas irritation. Johanna Maria sålde huset på Stora Nygatan 1905 och avled i Stockholm 1907.

Död 5 feb 1907 i Engelbrekt (AB).

Namn som gift: Johanna Maria Andersson.

Är du säker på att du vill logga ut?