Hedda Albertina Andersson

1861-1950

Levnadsbeskrivning

Född 24 apr 1861 i Malmö Karoli (M).

Läkare

Heddas mor var av av sk benbrottsläkarsläkt med anor tillbaka till Elna Persdotter, född 1675 i Södra Sandby. När Hedda fyllde nio år kom ett beslut att även kvinnor fick studera till läkare. Mormor Elna och mor Johanna Maria - båda praktiserande benbrottsläkare - insåg att Hedda skulle kunna föra traditionen vidare på ett legalt och modernt sätt. Flickan sattes i privat undervisning, först hos Maria Wetterbergs och senare i Maria Stenkulas skola. Att läsa vidare på Högre allmänna läroverket för gossar var otänkbart, men adjunkt Edward Lindahl och andra lärare på skolan undervisade henne privat. Med tillstånd fick hon tentera tillsammans med pojkarna, men inte springa ut på skolgården. Hedda lämnade skolan bakvägen, studentmössa ville hon inte ha - det skulle vara att skylta med sin höga lärdom.

I Lund väckte den kvinnliga studenten desto större uppmärksamhet, som den andra kvinnliga eleven vid universitetet. Ofta nämns hon som den första, men Hildegard Björk var faktiskt inskriven en kort period på våren 1880. Hedda skrevs in 10 september 1880, och skulle vara ensam kvinna två år framåt. Hon kände sig påpassad men blev väl mottagen i Skånska nationen och av kurskamraterna och (hennes släkting) Albert Ulrik Bååth skrev en dikt till hennes ära. Hon fokuserade på studierna och tog sin medicine kandidat-examen i oktober 1887, som Sveriges andra kvinnliga läkare. Hon praktiserade under tre terminer vid Karolinska institutet i huvudstaden, och 1892 blev hon medicine licenciat.

Doktor Hedda Andersson återvände till Malmö för att öppna praktik, bara några kvarter från sin mammas och mormors mottagning på Gustav Adolfs torg. Hon erbjöd behandling av barn- och kvinnosjukdomar.Efter två år i hemstaden återvände hon till Stockholm där hon blev verksam i drygt tjugo år. Hon var medlem i Fredrika Bremer-förbundet och djupt engagerad i frågor rörande sjuk- och fattigvård. Hon avrundade sin karriär med en praktik i Rottne vid Växjö, för att 1925 gå i pension och flytta till Karl XI:s gata i Lund.

Död 7 sep 1950 i Lunds domkyrkoförsamling (M).

Ogift.

Är du säker på att du vill logga ut?