Magnus Jönsson Båth

1716-1799

Levnadsbeskrivning

Född 6 dec 1716 i Ystads Sankta Maria (M). Döpt 9 dec 1716 i Ystads Sankta Maria (M).

Handelsman Brukspatron

Han ägnade sig, liksom sin far, åt handelsyrket och drev egen rörelse i Karlskrona redan 1742 samt inrättade åtskilliga manufakturverk, och titulerades därför brukspatron. Han var under 18 år ledamot av kungliga kommissorialrätten och hamndeputationen, båda i Karlskrona. År 1776 tycks han ha kommit på obestånd, enligt en ansökan till kgl. maj:t där han begär att kgl. maj:t ska lösa in hans egendom.

Död 6 mar 1799 i Vissefjärda (H).

Faddrar: Rådman Andreas Delphin. Handelsman Gert Hansson Ring. Andreas Schwartz. Anna Lang. Anna Kristina Friis. Judika Klerck.

Fotnot

  1. Gården kallades Båtagården.