Vossaboki - volume 4 - Kvitlar

 

Contents

Farms, number and name

Page

 
169 Grønlidi 11
170 Bulko 15
171 Flatlandsmoen 20
172 Dale 25
173 Istad 30
174 Mala 39
175 Bjørgo 44
176 Grovu (i Kvitli) 51
  Skutle 61
177 Nedre Skutle 63
178 Midt Skutle 67
179 Øvre Skutle 73
180 Uppheim (i Kvitli) 79
181 Vivås 83
  Auro 87
182 Øvre Auro 89
183 Nedre Auro 90
184 Vike 94
  Takla 100
185 Indre Takla 101
186 Ytre Takla 105
187 Kinne 111
188 Rene 121
  Lid (i Kvitli) 128
189 Øvre Lid 130
190 Nedre Lid 139
191 Bryn 152