Vossaboki - volume 3 - Bøjar

 

Contents

Farms, number and name

Page

  Bø (i Tjukkebygdi) 168
108 Bø (i Tjukkebygdi, fyrste tunet) 172
109 Bø (i Tjukkebygdi, andre og tridje tunet) 177
110 Hylle (med Lae) 184
111 Bokkatun 196
112 Ygre 207
113 Osgjerd 220
  Graudo 226
114 Øvre Graudo 230
115 Nedre Graudo 239
116 Tundal 248
117 Kvarakvål 253
  Klyve 262
118 Øvre Klyve 263
119 Nedre Klyve 268
120 Brattåker 278
121 Røyrlidi (med Gilbòrdo) 282
122 Kvitno (i Raundalen) 287
123 Fagnastølen 291
124 Urdland 297
125 Davidhaugen 302
126 Lassahaugen 306
127 Vetla Grovu 312
128   Store Grovu 315  
129   Vålo 319  
130   Kolvidi 324  
131   Kolvu 325  
132   Bø (i Raundalen) 333  
133   Lid (i Raundalen) 341  
134   Kvåle (i Raundalen) 350  
135   Øyaflòten 356  
136   Heimberde 360  
137   Midberde 367  
138   Sygnaberde 372  
139   Vetla Skiple 375  
140   Store Skiple 378  
141   Øvsthus (i Raundalen) 389  
142   Brekku (i Raundalen) 395  
143   Reime 404  
144   Store Hegg 413  
145   Vetla Hegg 419  
146   Voll 423  
147   Eggjareid 428  
148   Nygryten 434  
149   Almenningen 437  
150   Hellene 446  
151   Kleivane 449  
152   Hagen 453  
153   Lindberg 456  
154   Mæringi 460  
155   Selheim 465  
156   Tverberg 470  
157   Skjerve 476  
158   Bjørku 485  
159   Møn 497  
160   Veiso 509  
161   Stuarjo 514  
162   Opeland 518  
163 Brurestolen 527
164 Hildestveiti 530
165 Tveiti 534
  Fenno 539
166   Øvre Fenno 540  
167   Nedre Fenno 546  
168   Håtveiti 559